Otrzymaj fosforan v potasu

Jak obliczyć gęstość substancji ciała według alkacymetrii? Nie chodzi otrzymaj fosforan v potasu o to , ze ma ktos mi to tu rozwiązac tylko wytłumaczyc bardzo dokładnie , bo wgl nie mam pojęcia o co chodzi . Po pierwsze aby napisać sól taką jak powyżej najpierw musisz wiedzieć co to jest sól,to nic innego jak kationy metalu i aniony kwasu,czyli w tym wypadku kation to potas,czyli K a anion to azotan,czyli reszta NO3 po połączeniu KNO3. Podaj wzory sumaryczne i kreskowe alkoholu etylowego wskaż grupę i podaj ich nazwy.

Zapisz wzory sumaryczne i kreskowe kwasu octowego, wskaż grupę funkcyjną, węglowodorową, resztę kwasową i wodór kwasowy. Ludzie będe zaliczał pierwszy semestr z chemii . Chemia – Jak poprawnie obliczyć stężenie procentowe? Która planeta ma najwiekszy księżyc w stosunku do swojej masy?

Dowiedz się więcej

Bądź pierwszą osobą, która udzieli odpowiedzi! Chemia – Jak poprawnie obliczyć stężenie molowe? Zrobi ktoś dla mnie stronę internetową w HTML na temat kononowicza?

otrzymaj fosforan v potasu 62

Która planeta ma najwiekszy księżyc w stosunku do swojej masy? Zrobi ktoś dla mnie stronę internetową w HTML na temat kononowicza? Bądź pierwszą osobą, która udzieli odpowiedzi! Jak obliczyć gęstość substancji ciała według alkacymetrii?